Tvorivé - divergentné – myslenie v každodennom živote.

“ Tým čo je vo vnútri našich hláv sa navzájom líšime, rovnako ako sa líšime tým, čo máme zvonku” 

Denne nás stretávajú rôzne výzvy a úlohy, ktoré potrebujeme riešiť. Častokrát nás tieto výzvy sprevádzajú celým dňom a my k nim potrebujeme zvoliť určitý postoj a nájsť nejaké riešenie.

 Nemennosť názorov a nepružnosť myslenia bráni človeku pozrieť sa na veci a svet okolo seba inak, prípadne po novom.

Preto cvičenia, ktoré rozširujú a spružňujú pohľad človeka na svet a otvárajú jeho myseľ, sú dobrou prípravou na tvorivé riešenia problémov.

Pre rozvíjanie kreativity je potrebné si osvojiť antirigidný spôsob myslenia, konkrétne divergentné myslenie. Priblížme si bližšie čo to znamená v praxi.

 

Divergentný / v preklade rozbiehavý, rozchádzajúci sa rozličnými smermi/. 

Práve divergentný spôsob myslenia je pre rozvíjanie kreativity veľmi dôležitý.

 

Tento spôsob myslenia trénujú cvičenia na dôvtip. Rôzne prešmyčky, hlavolamy alebo hádanky, nás udržujú neustále v tom, aby sme zapájali práve divergentné myslenie. Majú veľký význam nie len pre logické myslenie, ale aj pre tvorivosť.

Ďalším spôsobom, ako môžeme rozvíjať divergentný spôsob myslenia sú úlohy a situácie s viacerými možnosťami riešení. Potrebujeme v nich totiž zapojiť flexibilitu, pozornosť, nápaditosť, dôvtip a prísť na riešenie. Ak si tento spôsob uvažovania osvojíme, tak začneme v bežnom, každodennom živote problémy a výzvy vnímať inak. Začne to byť priestor pre našu kreativitu. A začneme postupne vidieť riešenia tam, kde ich iní možno nevidia. 

Zoberme si napríklad jednoduchú situáciu z nakupovania v potravinách. Potrebujeme kúpiť chlieb. Avšak chlieb v obchode nemajú, vypredali ho. Môžeme sa vrátiť domov s informáciou, že nebol. To by asi ostatní členovia rodiny neboli najšťastnejší. 


Divergentné riešenie by bolo, hľadať iné možnosti. Skočiť do iného obchodu, kúpiť sucháre, kúpiť múku a upiecť chlieb doma, požiadať suseda, či nemá požičať chlieb a podobne. 

Divergentné myslenie je vždy tvorivé. Vyznačuje sa tvorbou alternatív, hypotéz, hľadaním a premýšľaním. 

Základné prvky divergentného myslenia: 

Zvedavosť – Osobnostná vlastnosť vyznačujúca sa tendenciou skúmať veci, hľadať, pýtať sa, spoznávať a získavať ďalšie informácie a vedomosti, a schopnosť pozrieť sa hlbšie pod povrch 

Predstavivosť – Schopnosť mysle snívať, vytvárať a vymýšľať nové predstavy, nápady a myšlienky 

Odvaha riskovať – Túžba experimentovať a ochota skočiť do neznáma 

Rozvíjanie – Schopnosť pridávať, rozvíjať, vylepšovať a stavať na existujúcej myšlienke či nápade 

Komplexnosť – Schopnosť vytvoriť ucelené myšlienky z viacerých myšlienok 

Fluencia (Plynulosť) – Schopnosť vymyslieť viac potenciálnych nápadov a riešení 

Flexibilita – Schopnosť rôznorodo vnímať jednu vec a spájať ju s ďalšími myšlienkami 

Originalita – Schopnosť prísť s niečím novým, netradičným, čo tu ešte nebolo alebo by nie každému napadlo

 

 A viete čo je najväčšou prekážkou k rozvíjaniu tvorivého vnímania?

Je to myslenie rigidné. Typickým znakom pre tento spôsob myslenia je nepružnosť mysle, ktorá nám bráni v akomkoľvek riešení situácie.

Nepružnosť mysle sa prejavuje radikálnymi presvedčeniami, ktoré sú nemenné, odmietaním prijímať nové podnety do nášho života a neschopnosťou pozrieť sa na veci z iného uhla.