Radosť z improvizácie.

IMPROVIZÁCIA

 

Improvizácia je v slovníku cudzích slov definovaná ako „konanie bez prípravy, alebo reakcia na danú situáciu bez prípravy“. Improvizovať znamená tvoriť bez prípravy, napochytro pripravovať.

 

Poznáte takéto situácie?
Vravíte si: Je pondelok, v stredu mám deadline. Mám to naplánované: dnes ešte vybavím nákupy, odveziem deti k babičke a v utorok si k tomu sadnem. Odrazu telefonát - klient to potrebuje už v utorok poobede! Stres, panika. Zostáva jediné - improvizovať!
Alebo: Na víkend máte naplánovanú oslavu.. Odrazu sa dozviete, že objednaný priestor vyhorel a babička ochorela. Torta je objednaná, všetci obvolaní. Čo teraz? Nuž - je treba improvizovať.

 

Improvizácia je súčasťou nášho života - či už osobného, alebo pracovného. Ťažko by ste našli niekoho, kto by sa s ňou aspoň v nejakej forme nestretol. Improvizácia ako umelecký prístup je hojne využívaná aj v oblasti umenia. Ak sa naučíte improvizovať v divadle, spracovávať podnety, vedieť pohotovo reagovať, prispôsobiť sa okolnostiam, generovať nápady a kooperovať v kolektíve, určite vám to pomôže aj v bežnom živote.

Preto sme pre vás pripravili kurzy tvorivej improvizácie „RADOSŤ SI IMPROVIZOVAŤ“.
Ak sa rozhodnete náš kurz navštíviť (a verte, že to bude dobré rozhodnutie