KAIROS a jeho „ Rozhodujúci okamih“


Viete kto je to Kairos?

V starovekom Grécku ľudia verili v boha okamihu, ktorý sa volal KAIROS.


Podľa Starovekých grékov je KAIROS “správny, šťastný a rozhodujúci moment“ pre naše aktivity a prácu. Z mytológie vieme, že KAIROS bol najmladším synom Zeusa a reprezentoval mladého muža s mečom v pohybe a s váhou, ktorá merala vhodnú polohu a moment šťastia.


Často on sám bol tým šťastím, a preto uchopenie KAIROSA znamenalo chopenie sa dobrej príležitosti. Rýchlosť odchádzajúcej príležitosti bola stvárnená v KAIROSOVÝCH členkoch a chrbte, na ktorom mal krídla. KAIROS je totiž znázornený v neustálom pohybe.


Z jednej strany mal dlhé lokne, ale z druhej strany bol plešatý, a preto symbolizuje ten krátky okamih, ktorý musíme vystihnúť, aby sme ho za tie dlhé vlasy chytili. Inak sa nám ukáže druhou stranou a minieme ho. Ale ak ho chytíme, tak to môže byť pre nás správny okamih na náš tvorivý a osobnostný rast.


KAIROS je krásnou analógiou k tomu, ako vieme alebo nevieme využiť vo svojom živote ten správny okamih a ako nám niekedy môžu ujsť tie výborné príležitosti a nápady pomedzi prsty. Stelesňuje totiž ”správny moment “ pre naše rozhodnutia a naše činnosti.
KAIROS je prítomný všade okolo nás , má veľkú silu, avšak..... je stále v pohybe.

TIP: Zapisujte si svoje nápady do telefónu, do zošitu, do PC, alebo si ich nahrajte na diktafón, aby ste ich nezabudli a vedeli sa k nim vrátiť.