TEŠÍME SA NA VÁS.


Vaše prihlásenie prebehlo úspešne. Na Váš email bola odoslaná faktúra (pozrite aj SPAM). Jej úhradou si potvrdíte miesto na vašom kurze. Ďakujeme a vidíme sa čoskoro.